Dịch vụ quay Video, sản xuất Video quảng cáo tại Đà Nẵng. nhận quay Video theo yêu cầu, dựng phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp hoàn chỉnh.